Hotline 0968 972 633

Cart

Hiển thị tất cả 10 kết quả

0 out of 5
0 review(s)

Khởi động từ Sangdo SMC-85

Liên hệ

Giới thiệu: Tên sản phẩm: Khởi động từ SMC-85 (Magnetic Contactor) Tiếp điểm: NO, NC Hãng sản xuất: Sangdo Xuất xứ: Hàn Quốc Nhà phân phối tại Việt Nam: Công...

0 out of 5
0 review(s)

Khởi động từ Sangdo SMC-75

Liên hệ

Giới thiệu: Tên sản phẩm: Khởi động từ SMC-75 (Magnetic Contactor) Tiếp điểm: NO, NC Hãng sản xuất: Sangdo Xuất xứ: Hàn Quốc Nhà phân phối tại Việt Nam: Công...

0 out of 5
0 review(s)

Khởi động từ Sangdo SMC-50

Liên hệ

Giới thiệu: Tên sản phẩm: Khởi động từ SMC-50 (Magnetic Contactor) Tiếp điểm: NO, NC Hãng sản xuất: Sangdo Xuất xứ: Hàn Quốc Nhà phân phối tại Việt Nam: Công...

0 out of 5
0 review(s)

Khởi động từ Sangdo SMC-65

Liên hệ

Giới thiệu: Tên sản phẩm: Khởi động từ SMC-65 (Magnetic Contactor) Tiếp điểm: NO, NC Hãng sản xuất: Sangdo Xuất xứ: Hàn Quốc Nhà phân phối tại Việt Nam: Công...

0 out of 5
0 review(s)

Khởi động từ Sangdo SMC-48

Liên hệ

Giới thiệu: Tên sản phẩm: Khởi động từ SMC-48 (Magnetic Contactor) Tiếp điểm: NO, NC Hãng sản xuất: Sangdo Xuất xứ: Hàn Quốc Nhà phân phối tại Việt Nam: Công...

0 out of 5
0 review(s)

Khởi động từ Sangdo SMC-40

Liên hệ

Giới thiệu: Tên sản phẩm: Khởi động từ SMC-40 (Magnetic Contactor) Tiếp điểm: NO, NC Hãng sản xuất: Sangdo Xuất xứ: Hàn Quốc Nhà phân phối tại Việt Nam: Công...

0 out of 5
0 review(s)

Khởi động từ Sangdo SMC-32

Liên hệ

Giới thiệu: Tên sản phẩm: Khởi động từ SMC-32 (Magnetic Contactor) Tiếp điểm: NO, NC Hãng sản xuất: Sangdo Xuất xứ: Hàn Quốc Nhà phân phối tại Việt Nam: Công...

0 out of 5
0 review(s)

Khởi động từ Sangdo SMC-22

Liên hệ

Giới thiệu: Tên sản phẩm: Khởi động từ SMC-22 (Magnetic Contactor) Số cực: 03 Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Hãng sản xuất: Sangdo Xuất xứ: Hàn Quốc Nhà...

0 out of 5
0 review(s)

Khởi động từ Sangdo SMC-12

Liên hệ

Giới thiệu: Tên sản phẩm: Khởi động từ SMC-12 (Magnetic Contactor) Số cực: 03 Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Hãng sản xuất: Sangdo Xuất xứ: Hàn Quốc Nhà...

0 out of 5
0 review(s)

Khởi động từ Sangdo SMC-9

Liên hệ

Giới thiệu: Tên sản phẩm: Khởi động từ SMC-9 (Magnetic Contactor) Số cực: 03 Tiếp điểm: 1 NO + 1 NC Hãng sản xuất: Sangdo Xuất xứ: Hàn Quốc Nhà...

Loading...