Hotline 0968 972 633

Cart

Hiển thị 1–12 trong số 23 kết quả

0 out of 5
0 review(s)

Câù dao chống rò điện tiếp đất – DEG 203NS

Liên hệ

Dòng định mức (A) 100, 125, 150, 175, Kích thước (mm) 105 X 165 X 60 Đánh giá độ nhạy hiện tại (mA) 30, 100/200/500 Thời gian hoạt động (giây)...

0 out of 5
0 review(s)

Câù dao chống rò điện tiếp đất – DEG 202NS

Liên hệ

Dòng định mức (A) 100, 125, 150, 175, Kích thước (mm) 105 X 165 X 60 Đánh giá độ nhạy hiện tại (mA) 30, 100/200/500 Thời gian hoạt động (giây)...

0 out of 5
0 review(s)

Câù dao chống rò điện tiếp đất – DEG 104NS

Liên hệ

Dòng định mức (A) 15,20,30,40,50,60,75,100 Kích thước (mm) 100 X 130 X 60 Đánh giá độ nhạy hiện tại (mA) 30, 100/200/500 Thời gian hoạt động (giây) Trong vòng 0,03...

0 out of 5
0 review(s)

Câù dao chống rò điện tiếp đất – DEG 103NS

Liên hệ

Dòng định mức (A) 15,20,30,40,50,60,75,100 Kích thước (mm) 75 X 130 X 60 Đánh giá độ nhạy hiện tại (mA) 30, 100/200/500 Thời gian hoạt động (giây) Trong vòng 0,03...

0 out of 5
0 review(s)

Câù dao chống rò điện tiếp đất – DEG 102NS

Liên hệ

Dòng định mức (A) 15,20,30,40,50,60,75,100 Kích thước (mm) 75 X 130 X 60 Đánh giá độ nhạy hiện tại (mA) 30, 100/200/500 Thời gian hoạt động (giây) Trong vòng 0,03...

0 out of 5
0 review(s)

Cầu dao điện khuôn đúc MCCB – DBL 203S

Liên hệ

Dòng định mức (A) 100, 125, 15, 175, Kích thước (mm) 105 X 165 X 85 Xếp hạng Breaking current (kA) 220V 125 416 / 460V 65 Ics =% X...

0 out of 5
0 review(s)

Cầu dao điện khuôn đúc MCCB – DBL 202S

Liên hệ

Dòng định mức (A) 100, 125, 15, 175, Kích thước (mm) 105 X 165 X 85 Xếp hạng Breaking current (kA) 220V 125 416 / 460V 65 Ics =% X...

0 out of 5
0 review(s)

Cầu dao điện khuôn đúc MCCB – DBL 103S

Liên hệ

정격전류 (A) (15,20,30)40,50,60,75,100 사이즈 (mm) 90 X 155 X 86 정격 차단전류(kA) 220V 125 416/460V 65 Ics =% X icu 50% 제품인증 KS

0 out of 5
0 review(s)

Cầu dao điện khuôn đúc MCCB – DBH 204Sz

Liên hệ

Dòng định mức (A) 100.125.150.175.200.225.250 Kích thước (mm) 140 X 165 X 60 Xếp hạng Breaking current (kA) 220V 100 416 / 460V 50 Ics =% X icu 100% Chứng...

0 out of 5
0 review(s)

Cầu dao điện khuôn đúc MCCB – DBH 204S

Liên hệ

Dòng định mức (A) 100.125.150.175.200.225.250 Kích thước (mm) 140 X 165 X 60 Xếp hạng Breaking current (kA) 220V 100 416 / 460V 50 Ics =% X icu 100% Chứng...

0 out of 5
0 review(s)

Cầu dao điện khuôn đúc MCCB – DBH 203Sz

Liên hệ

Dòng định mức (A) 100.125.150.175.200.225.250 Kích thước (mm) 105 X 165 X 60 Xếp hạng Breaking current (kA) 220V 100 416 / 460V 50 Ics =% X icu 100% Chứng...

0 out of 5
0 review(s)

Cầu dao điện khuôn đúc MCCB – DBE 64NS

Liên hệ

Dòng định mức (A) 60 Kích thước (mm) 100 X 130 X 60 Xếp hạng Breaking current (kA) 220V 25 416 / 460V 10 Ics =% X icu 50% Chứng...

Loading...